Branches binnen One-IT

Bent u op zoek naar een Microsoft Dynamics NAV-consultant in Friesland? Bel dan Symon Terpstra van ONE IT in Leeuwarden. Met ruim 10 jaar ervaring als Navision specialist, is hij u graag van dienst.

One-IT is Official Microsoft partner en maakt deel uit van de Dynamics Dossier BV.

Internationale groothandel


 

De wereld van een groothandel is constant in beweging. Handelsgrenzen vervagen, marges staan onder druk en u heeft te maken met een steeds wisselende voorraad. Dit vraagt om snelheid en flexibiliteit in uw informatievoorziening, precies waar Microsoft Dynamics NAV goed in is! U haalt het meeste uit uw systeem als u gebruik maakt van de Trade+ module van ONE IT. Bekijk de onderstaande kenmerken:
Assortiment

Bevat uw assortiment duizenden of zelfs vele tienduizenden producten? Met goed gekozen zoeksleutels en kenmerken houdt u een groot assortiment voor al uw medewerkers snel toegankelijk.

Adviesprijzen

Is het assortiment van uw leveranciers dynamisch en wijzigen de prijzen regelmatig? De flexibele importfunctie bespaart u veel tijd bij het verwerken van de wijzigingen.

Voorraadbeheer / Supply chain

Goede logistiek levert geld op! U wilt uw voorraad zo laag mogelijk houden, maar uw klanten willen niet wachten totdat een bestelling binnen is. Hoe vindt u de balans? Een combinatie van forecasting en een goed aangestuurd inkoopvoorstel geeft het antwoord. Ook als uw organisatie uit meerdere vestigingen bestaat, houdt u op deze manier grip op uw voorraad.

Barcodescanner

De koppeling met barcodescanners bespaart uw werknemers veel tijd bij magazijnhandelingen, bijv. orderpicken of inventarisatie.

Specials

Levert u als service aan uw klanten op verzoek ook eenmalige, specialistische producten? Deze orderstroom registreert u eenvoudig vanaf de kassa of administratie.

Reparatieservice

Als u in eigen beheer reparaties uitvoert, kunt u ook deze werkzaamheden volledig geïntegreerd aansturen en afrekenen.

Prijsstructuren

Hanteert u gedetailleerde prijslijsten voor uw klanten, met verschillende prijsstructuren en kortingen? Door gebruik te maken van dimensies kunt u elke prijsafspraak in het systeem vastleggen.

Plug-and-play Webshop

Met onze plug-and-play B2B webshop bespaart u zich tijd en maakt u de service aan uw klanten compleet.

Business Intelligence

Welke producten zijn hardlopers, en welke nemen eigenlijk alleen maar ruimte in? Op welke productgroepen maakt u de meeste winst? Vaak is de 80/20-regel van toepassing: 20% van uw assortiment zorgt voor 80% van uw omzet. Welke C-artikelen kunt u veilig schrappen zonder klanten te verliezen? Een eenvoudige ABC-analyse brengt dit goed in beeld. Welke producten veroorzaken de meeste garantiereparaties? Wanneer is de beste tijd voor een marketingcampagne, en voor welke doelgroep? Bij welke leveranciers bestelt u zo veel dat u zo langzamerhand een hogere korting kunt afdingen? De analyses en rapportages helpen u trends te ontdekken en uw organisatie effectief aan te sturen.

Detailhandel


 

Als uw handelsactiviteiten voor een groot deel uit verkoop aan particulieren bestaan, dan is Microsoft Dynamics NAV een heel goede basis voor uw informatievoorziening. Zeker met de ONE IT Trade+ module. Een aantal van de mogelijkheden:
Assortiment

Bevat uw assortiment duizenden of zelfs tienduizenden producten? Met goed gekozen zoeksleutels en kenmerken houdt u een groot assortiment voor al uw medewerkers snel toegankelijk.

Adviesprijzen

Is het assortiment van uw leveranciers dynamisch en wijzigen de prijzen regelmatig? De flexibele importfunctie bespaart u veel tijd bij het verwerken van de wijzigingen.

Voorraadbeheer / Supply chain

Goede logistiek levert geld op! U wilt uw voorraad zo laag mogelijk houden, maar uw klanten willen niet wachten totdat een bestelling binnen is. Hoe vindt u de balans? Een combinatie van forecasting en een goed aangestuurd inkoopvoorstel geeft het antwoord. Ook als uw organisatie uit meerdere vestigingen bestaat, houdt u op deze manier grip op uw voorraad.

Kassamodule / barcodescanner

Het verwerken van een groot aantal kleine orders vereist een andere aanpak dan het verwerken van een klein aantal grote orders. De kassamodule garandeert een snelle orderverwerking, zeker als u deze koppelt met een barcodescanner.

Specials

Levert u als service aan uw klanten op verzoek ook eenmalige, specialistische producten? Deze orderstroom registreert u eenvoudig vanaf de kassa of administratie.

Reparatieservice

Als u in eigen beheer reparaties uitvoert, kunt u ook deze werkzaamheden volledig geïntegreerd aansturen en afrekenen.

Projectfacturering

Wellicht bedient u naast contant afrekenende particulieren ook bedrijven. Met projectfacturering kunnen deze bedrijven eenvoudig op rekening betalen.

Plug-and-play Webshop

Met onze plug-and-play webshop voor particulieren en B2B bespaart u zich tijd en maakt u de service aan uw klanten compleet.

Business Intelligence

Welke producten zijn hardlopers, en welke nemen eigenlijk alleen maar ruimte in? Op welke productgroepen maakt u de meeste winst? Welke producten veroorzaken de meeste garantiereparaties? Wanneer is de beste tijd voor een marketingcampagne, en voor welke doelgroep? Bij welke leveranciers bestelt u zo veel dat u zo langzamerhand een hogere korting kunt afdingen? De analyses en rapportages helpen u trends te ontdekken en uw organisatie effectief aan te sturen.

Dienstverlenende bedrijven


 

Als in uw organisatie alles om uren draait, dan bent u bij ONE IT aan het juiste adres. Microsoft Dynamics NAV bevat namelijk een zeer goede basis voor uw bedrijfsvoering, maar wij weten hoe u er nóg meer uit kunt halen. De Jobs+ module van Kolibrie IT Solutions bevat slimme uitbreidingen op de standaardfunctionaliteit die u veel tijd en energie zullen besparen. Hieronder een overzicht van de specifieke mogelijkheden:
Projectadminstratie

In Microsoft Dynamics NAV is de projectenmodule de basis van uw administratie. Met Jobs+ verdeelt u projecten en taken eenvoudig in categorieën, bijvoorbeeld naar vast contract, periodiek, regie of budget. Elke categorie krijgt zijn eigen informatiestroom en verwerking door het systeem.

Periodieke werkzaamheden en Planning

Of uw bedrijf zich nu richt op bewaking, groenvoorziening, reguliere schoonmaak of specialistische dienstverlening, waarschijnlijk heeft een groot deel van uw projecten een periodiek karakter. Van sommige diensten weet u wellicht al tot op de minuut nauwkeurig wanneer en door wie deze worden uitgevoerd. Van andere diensten staat het moment wel vast, maar nog niet door wie. En weer andere zijn wellicht afhankelijk van weersomstandigheden en kunt u slechts bij benadering plannen. Voor elke situatie biedt het systeem planmethoden waarmee u duidelijk overzicht houdt in uw resourcecapaciteit.

Urenregistratie

Met de ingebouwde timesheets kunnen uw medewerkers zelf hun dagrapportage invullen, waarna de verantwoordelijke objectleider de uren accordeert. Voor terugkerende werkzaamheden kunt u de sheets automatisch met een voorstel vullen, zodat u alleen afwijkingen hoeft te registreren.

Verlof- en Verzuimregistratie

De modules voor verlof- en verzuimregistratie geven u de instrumenten om snel vervanging te plannen tijdens afwezigheid. Achteraf kunt u eenvoudig lijsten opvragen om de oorzaken van verzuim te analyseren en in de toekomst te voorkomen.

Prijsafspraken en Facturering

Waarschijnlijk maakt u gebruik van heel wat verschillende factuurmethoden: vaste termijnbedragen, budget of regie, fixed price of nacalculatie, uurtarieven per klant, per werksoort of per taakcategorie. Elke prijsafspraak legt u vast in het systeem, en vanaf dat moment werkt deze direct door in de facturering.

Documentstromen

Zonder dat het u extra tijd kost, wilt u uw klanten graag op een presentabele manier van informatie voorzien. De koppelingen naar Microsoft Word en Excel genereren direct nette documenten, zoals offertes en orderbevestigingen. Indien gewenst kunt u de documenten automatisch door het systeem aan uw klanten of leveranciers laten e-mailen.

Koppeling met salarissysteem

Geregistreerde uren kunt u eenvoudig uit Microsoft Dynamics NAV exporteren ten behoeve van de salarisadministratie. Veel salarissystemen, bijv. Microloon, hebben een importfunctie waarmee u de uren kunt inlezen. Informeer naar de mogelijkheden.

Business Intelligence

Waar het u allemaal om gaat: de juiste informatie op het juiste moment om uw organisatie aan te sturen. Het systeem bevat een groot aantal standaardrapportages voor uw KPI’s. Wat is het verzuimperentage per bedrijfsonderdeel, en welke redenen worden daarvoor gegeven? Welke objectleider heeft het minste verzuim? Welke oorzaken zijn er voor verloop? Daarnaast geeft de analyse per dimensie u snel antwoord op uw ad hoc vraagstukken: Welk percentage van uw klanten is verantwoordelijk voor 80% van uw omzet? Welke projecten genereren de meeste omzet? Wat is de urenefficiëntie per medewerker en per objectleider?

Productiebedrijven


 

Ons enthousiasme groeit altijd wanneer wij samenwerken met een (prefab) productiebedrijf. Waarom? Onze producten bestaan alleen in de “virtuele” wereld, maar uw producten spelen een rol in de “echte” wereld. Ze maken jarenlang onderdeel uit van grote bouwwerken of veelzijdige machines. Hoe mooi is het dan om beide vaardigheden te combineren, zodat wij op onze manier tot dat proces kunnen bijdragen.
Microsoft Dynamics NAV bevat standaard al uitgebreide productieplanning functionaliteit. Manufacturing+ van ONE IT vormt daarop een waardevolle toevoeging.Bekijk hieronder de kenmerken:
Aanbesteding

Krijgt u voor hetzelfde project vanuit meerdere aannemers offerteaanvragen? Vanuit één calculatie maakt u voor elke aannemer zijn eigen offerte, met zijn eigen prijsafspraken.

Voorcalculatie

Voor elk projectonderdeel kunt u een gedetailleerde voorcalculatie maken. Met categorieën houdt u de kosten inzichtelijk, bijv. onderverdeeld naar tekenwerk, timmerwerk, wapening, productie en transport. Met calculatiesjablonen maakt u snel nieuwe calculaties, u kunt deze zo eenvoudig of complex maken als u zelf wilt. Automatische rekenformules en registratie van meer-/minderwerk helpen de calculator bij zijn werk. Bij opdracht worden de gecalculeerde materialen en uren volledig geïntegreerd meegenomen naar de productie en planning.

Productconfigurator

Maakt u geen gebruik van een gedetailleerde voorcalculatie maar wilt u wel snel nieuwe artikelen samenstellen? Dan kunt u de productconfigurator gebruiken. Terwijl u met uw klant aan de telefoon zit, kiest u de gewenste opties, en aan het eind van het telefoongesprek kunt u direct een prijsindicatie met offerte uitgeven.

Werkvoorbereiding en Productieplanning

De gecalculeerde uren en materialen zijn de basis voor de werkvoorbereiding en productieplanning. U kunt meerdere afdelingen rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics NAV aansturen. Een koppeling naar Excel geeft een grootschalig overzicht van alle geplande werkzaamheden. Gereedgemelde productie wordt direct gemarkeerd zodat u kunt zien hoever u voor- of achterloopt op de planning.

Mallenregistratie

Permanente of tijdelijke productiemiddelen zoals mallen en sjablonen kunt u rechtstreeks in Microsoft Dynamics NAV registreren. Opknapwerk wordt automatisch tijdens de productie gepland.

Nacalculatie

Het systeem registreert kosten volgens dezelfde kostenstructuur als in de voorcalculatie. Zo houdt u inzicht in de bestede tijd en materialen en kunt u waar nodig bijsturen.

Business Intelligence

Tijdens elke fase van de productie wilt u inzicht houden in de stand van uw bedrijf. De applicatie bevat een groot aantal standaardrapportages, en Manufacturing+ voegt daar nog meer aan toe. De analyse per dimensie geeft u bijvoorbeeld inzicht in de financiële stand van zaken, de productieanalyse toont dezelfde gegevens vanuit een ander perspectief.

Bel One-IT 06 26671059 of stuur een mail naar info@one-it.nl             François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden